HomeHírekHatártalanul 2017

Határtalanul 2017

Ismét Határtalanul… újra határtalan élmény!

A PIOK Szemere Pál Általános Iskola másodízben pályázta és nyerte a Határtalanul program keretében megvalósuló erdélyi tanulmányi kirándulást. Így hát május 29-én 42 hetedikes diák öt tanár kíséretében határtalan jókedvvel és kíváncsisággal vágott neki a tanulmányútnak.

A tanulmányi kirándulás célja idén is Erdély fontosabb történelmi, földrajzi helyszíneinek megismerése, a magyarság szempontjából oly fontos gyökerek, az irodalmi, művészeti és egyéb kulturális emlékek megtekintése volt. Az indulást megelőző hetekben a diákjaink felkészítő irodalom- és történelemórán ismerkedtek Erdély történelmével és kultúrájával, ellátogattak a budapesti Magyarság Házába.

Az ötnapos utazás programja Kolozsvárott kezdődött, ahol megnéztük Mátyás király szülőházát, sétáltunk a főtéren, és egy térkép segítségével, csapatjáték keretében a Házsongárdi temetőben nyugvó híres magyarjaink sírhelyét kerestük fel. Útközben kiselőadások formájában megtudtuk, hogy egy igazi sóhegyen lesz a szállásunk, nevezetesen Parajdon.

Másnap reggeli után utunk a Bucsin-tetőn át a Gyilkos-tóhoz vezetett, amelynek megismertük a monda szerinti keletkezését, majd onnan átsétáltunk a Békás-szoroson. Újra buszra szállva fantasztikus sziklák, zúgó, kristálytiszta vizű patak, hegyoldalon legelésző tehenek, barátságos pásztorkutyák, egyenes derekú fenyőóriások szegélyezték utunkat. Gyönyörű kis, székely kapukkal határolt falusi házacskákat láttunk elsuhanni a busz ablakából. Székelyudvarhelyen Benedek Elek nyomában jártunk, megnéztük a városka főterén lévő szoborparkot híres magyar történelmi alakjainkról. Sejkefürdőn Orbán Balázs, székely író, néprajzi gyűjtő, a székelyföld leírója sírjához 15 székely kapun át jutottunk fel. Hazafelé Korondon álltunk meg, ahol megismerkedhettünk a híres korondi fazekasság rejtelmeivel, mivel Vészi Mihály, az egyik leghíresebb korondi fazekas felesége beinvitált bennünket a „titkos szobákba”- ahogy ő nevezte, és megismertette velünk a fazekas termékek előállításának egyes lépéseit, meggyúrhattuk a nyers agyagot, megfoghattuk az írót, amellyel a mintát rajzolják, megnézhettük az égetőkemencét. Őszinte és megkülönböztetett figyelemmel tanítgatott minket, hiszen tudta Pécelről jöttünk, és mint mi megtudtuk tőle, Pécelen él egyik legkedvesebb munkatársnője,egy 82 éves idős néni, aki 22 esztendőn át ott, náluk, Korondon rajzolta, festette a mintákat.

A harmadik tanulmányúti napunk Parajdon kezdődött: a sóbányába látogattunk. Most a sóbányászatról hallhattunk, láthattunk sok hasznos információt, sőt ha hiszik, ha nem, de mi a sóbányában hintáztunk is! Ugyanis a felső szinten, a hatalmas termekben látogatóközpontot és kalandparkot, játszóteret építettek ki. Ezután ellátogattunk Farkaslakára, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron sírját. Felidéztük irodalomórán tanultakat Ábelről, akinek a rengetegben, a Hargitán kellett egyedül 15 évesen helytállnia. Majd a székelykeresztúri kiadós ebéd után Segesvárra vitt az utunk. A segesvári várat csapatokban, egy térkép segítségével kellett felfedeznünk, a térképen jelölt nevezetes házakról, pl. Drakula gróf szülőházáról, a szarvasos házról, a Petőfi-szoborról fotókat készítettünk, s megszámoltuk a diáklépcső fokait is. Innen Fehéregyházára buszoztunk: a valamikori csatamező széléhez, ahol megkoszorúztuk Petőfi emlékszobrát, megnéztük életútjáról szóló kiállítását, a segesvári csata terepasztalát, és elszavaltuk együtt utolsó versét, a Szörnyű idő című költeményt.

Negyedik napon Csíksomlyóra érve láttuk a kegyhelyre igyekvő zarándokokat, mi is megnéztük a híres, 400 éves Mária-szobrot a templomban, majd elmentünk Miko várához, onnan Nyerges-tetőre, az utolsó szabadságharcos csata helyszínére, ahol több száz fiatal székely legény lelte halálát a helyet védve. Emlékművüknél mi is elhelyeztünk egy koszorút. Tusnádfürdőn, egy borvízkútnál töltöttük fel kulacsainkat, és igencsak jól esett a hűs, enyhén szénsavas ásványvíz, hiszen előttünk állt még a délutáni program: egy igazi krátertó, a Szent Anna-tó megtekintése. Mielőtt megpillanthattuk e csodás tájat, a buszon kiselőadás formájában meghallgattuk a tó legendáját.

Az utolsó napon hazafelé tartva megálltunk Déva váránál, ahol felolvastuk Kőmíves Kelemen történetét, szinte hallottuk a vár falaiból felszálló asszonyi sóhajt. Majd Aradon a magyar himnuszt énekelve megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról.

Búcsúztunk Erdélytől, de tudtuk, a vándor egyszer visszatér! Aki járt már a Hargitán, visszavágyik!

Az út során élményeinkről, emlékeinkről Útinaplót vezettek a diákok, amely rajzokat, személyes élményeket, gondolatokat is tartalmaz. Újonnan megszerzett ismereteiket itthon játékos vetélkedőn kamatoztathatták. Diáktársainknak pedig fényképes úti beszámolót tartottunk. Diák-önkormányzatunk idén Erdély és Európa címmel rendezett projektnapot, melyben az utazáson résztvevő diákok, tudásukkal, mentorként segítették a kisebbek feladatmegoldását.

A kirándulás napjai zsúfoltak voltak, rengeteg célt tűztünk ki minden egyes napra, mégis hihetetlen volt számomra, hogy mindent sikerült megnéznünk, és emellett végig kitartott mindenkiben a lelkesedés- határtalanul! A sok program, az egységes, közös élmény hatalmas közösségformáló erővel is bírt: barátságok születtek, formálódott, erősödött nemzeti identitástudatunk.

Dolhai Zsuzsa

Tovább az albumhoz....

Utolsó frissítés: 2017. június 20. kedd, 08:46

PIOK Általános Iskola és Gimnázium -
általános iskolai intézményegység


OM: 032378

2119 Pécel, Kossuth tér 7.
Phone: +36 28 662 044

Email:
iskola@piok.huEllenőrző mobil alkalmazás


 

 

 

Szemere Alapítvány

Adószám:
18681282-1-13

Számlaszám:
Pécel és Vidéke
Takarékszövetkezet

65100211-15100096

Teszt

Joomla templates by Joomlashine