HomeHírek7. évfolyam - Matematika vizsga

7. évfolyam - Matematika vizsga

A matematika vizsga követelményei

7. évfolyam


    1. Műveletek racionális számokkal. (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, műveletek sorrendje)
    2. Arány, arányos osztás
    3. Arányosság (egyenes-és fordított arányosság)
    4. Törtrész számítás
    5. Százalékszámítás
    6. Algebra, elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek
    7. Derékszögű koordináta rendszer, diagramok, grafikonok
    8. Lineáris függvények
    9. Mértékegységek (hosszúság, terület, térfogat, tömeg, idő, űrtartalom, szög)
    10.  Síkgeometria (háromszög, téglalap, négyzet)
    11. Térgeometria (téglatest, kocka)
    12.  Kombinatorika

A két részből álló vizsgát 1 érdemjeggyel értékeljük.. Az írásbeli vizsgán a tanulók, 45 perc alatt 10 feladatot kell, megoldjanak.
A szóbeli vizsgán elméleti tudásukról adnak majd számot.

Matematika-vizsga 7. évfolyam vizsgaleírás

A Szemere Pál Általános Iskolában minden diák köteles írásbeli matematika-vizsgát tenni 7. osztály év végén. A vizsgán szerzett érdemjegy maximum egy osztályzattal módosíthatja a tanuló év végi osztályzatát. A vizsga során segédeszköz nem használható. Kivétel ez alól az a tanuló akinek diszkalkúlia miatt erre külön engedélye van.

A vizsga tervezett időpontja: minden tanév április vagy május hónapja. Pontos dátuma, az éves munkatervben rögzítetteknek megfelelően, a vizsga előtt egy hónappal kihirdetésre kerül. Ha a tanuló a záróvizsgán nem tud megjelenni, a szaktanárral történő egyeztetés alapján kell a vizsgát egy másik időpontban pótolnia.

1. Az írásbeli vizsga

1.1. Általános ismertető

Az írásbeli vizsga egyaránt méri az eltelt évek alatt elsajátított ismeretanyagot és a matematikai készségeket, kompetenciákat. Az írásbeli vizsga témakörei a mellékletben megtalálhatóak

Az írásbeli vizsga feladatlapjának megoldására a tanulóknak 60 perc áll rendelkezésükre.

1.2. Az írásbeli vizsga értékelése

Az írásbeli vizsgát a szaktanár az előre megadott pontozás szerint pontozza és százalékosan is értékeli:

100% - 90% jeles

89% - 75% jó

74% - 50% közepes

49% - 30% elégséges

29% - 0% elégtelen

1.3. Az eredmény közzétételének módja

Az írásbeli vizsga eredményét a szaktanár (az esetleges szóbeli vizsga előtt 1 héttel) a tanulók tudomására hozza. A vizsgázó és szülője a feladatlapot megtekintheti és az értékeléssel kapcsolatos észrevételeit írásban megteheti, melynek jogosságáról a munkaközösség vezetője dönt. Az a tanuló, aki az írásbeli vizsgán elégtelen osztályzatot kapott, szóbeli vizsgán javíthat eredményén.

 

2. A szóbeli vizsga

2.1. Általános ismertető

A szóbeli vizsgán az iskolában tanító szaktanárok, az osztályfőnök és az iskolavezetés egy képviselője van jelen. A szóbeli vizsga témakörei a mellékletben megtalálhatóak, megegyeznek az írásbeli vizsga témaköreivel. A feladatokhoz felkészülési idő nincs, a vizsga időtartama 10-15 perc.

A tanulók és a szülők a vizsga végeredményéről az ellenőrzőbe beragasztott eredmény- és értékelőlapból kapnak tájékoztatást.

3. Melléklet - a vizsga témakörei

Vizsga anyaga 7. osztály

 1. Természetes számok: leírásuk diktálás után, kiolvasásuk, ábrázolás számegyenesen, műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), a műveletekben szereplő számok elnevezése (összeadandók, hányados, stb.), kerekítés, relációk (kisebb, maximum, stb.) és ábrázolásuk számegyenesen.
 2. Mértékegységek, mértékváltás
 3. Egész számok: leírásuk, kiolvasásuk, ábrázolás számegyenesen, műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), relációk (kisebb, maximum, stb.) és ábrázolásuk számegyenesen, abszolútérték.
 4. Koordináta-rendszer
 5. Törtek: leírásuk diktálás után, kiolvasásuk, ábrázolás különböző ábrákon, ábrázolás számegyenesen, műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), sorbarendezés, egyszerűsítés, bővítés.
 6. Geometriai alapfogalmak (vonal, egyenes, síkidom, test,háromszög, sokszög, konvex, konkáv, élek, felület, stb.). Négyzet és téglalap területe, kerülete. Párhuzamosok és merőlegesek szerkesztése, téglatest és kocka rajza, hálója, felszíne, térfogata.
 7. Tizedes törtek: leírásuk diktálás után, kiolvasásuk, ábrázolás számegyenesen, műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), kerekítés, relációk (kisebb, maximum, stb.) és ábrázolásuk számegyenesen.
 8. Szögek: elnevezések, méretek, rajzolásuk szögmérővel, nevezetes szögek szerkesztése (körzővel, vonalzóval), szögfelezés, szögmásolás.
 9. Tengelyes tükrözés: szerkesztések, tulajdonságok.
 10. Háromszögek, négyszögek: elnevezéseik, tulajdonságaik, területük, kerületük, szerkesztések.
 11. Oszthatósági szabályok, prímszám, összetett szám, közös osztók, osztópárok, közös többszörösök, prímtényezős felbontás.
 12. Arány, arányos osztás, százalék.
 13. Egyenletek
 14. Hatványozás
 15. Elsőfokú függvények ábrázolása (számolással).
 16. Középpontos tükrözés és tulajdonságai.
 17. Sokszöglapokkal határolt testek. A hasáb, felszíne, térfogata.
 18. Geometriai transzformációk, eltolás, elforgatás, tengelyes és középpontos tükrözés, vektorok.
 19. Függvények, grafikonok, egyenes és fordított arányosság.
 20. Kombinatorikai feladatok.
 21. Statisztika.

Utolsó frissítés: 2020. január 20. hétfő, 16:19

PIOK Általános Iskola és Gimnázium -
általános iskolai intézményegység


OM: 032378

2119 Pécel, Kossuth tér 7.
Phone: +36 28 662 044

Email:
iskola@piok.huEllenőrző mobil alkalmazás


 

 

Szemere Alapítvány

Adószám:
18681282-1-13

Számlaszám:
Pécel és Vidéke
Takarékszövetkezet

65100211-15100096

Teszt

Joomla templates by Joomlashine