HomeHírek

Hírek

„Tej Útja” Roadshow - 2017

November 8-án a Tej Terméktanács szervezésében a „Tej Útja” Roadshow  keretén belül egy Tejkamion járt iskolánkban. A roadshow során élményállomások segítségével mutatták meg kicsiknek és nagyoknak, hogyan kerül a tej a réten legelő tehenektől a boltok polcaira. Az érdeklődő gyermekek öt különböző élményállomáson vehettek részt, melynek során végigjárhatták a tej útját. A gyerekeknek lehetőséget biztosítottak a Tejkamion interaktív, látványos programjainak kipróbálására, valamint a kamiont kísérő dietetikus segítségével edukációra épülő, izgalmas és érdekes játékokkal tették még élvezetesebbé a tanulást. Az ügyesek kipróbálhatták a tehénfejést is.

Utolsó frissítés: 2017. november 24. péntek, 15:53

Állatok világnapja 2017.

Állatok világnapja 2017.
Október 7-én 9 órától a
PIOK Szemere Pál Általános Iskolában

(Pécel, Kossuth tér 7)

 

 9:00 - Megnyitó
 9:00 - Természetvédelmi tanösvény-egész nap
 9:00 - Both Zoltán állatbefogó előadássorozata-egész nap
 9:10 - Postagalamb-reptetés
 9:10 - Utazó planetárium előadás sorozat egész nap
 9:30 - Szelektív akadálypálya
10:00 - Kutya bemutató
10:00 - Lovaglás
10:45 - Monte Vigo lovasbemutató
11:15 - Zöldjárat-környezettudatos energiafelhasználás-fizika kísérletek
11:20 - Kedvenc szépségverseny (hozd el kedvenc állatodat)
12:00 - Kutya szépségverseny (minden fajta és keverék kutya számára)
13:00 - Eredményhirdetés, ajándékok kiosztása


Folyamatos programok:

Kisállat simogató, Kisállat kiállítás, Arcfestés, Csillám tetkó, Lovaglás, Vásár, Pólófestés, Rajzverseny, Kézműves foglalkozás, Madáretető készítés, Kutya örökbefogadás, Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos előadások, Tesztlap kitöltés, Játékos vetélkedők, Állatorvosi szaktanácsadás, ebédelési lehetőség.
Mindenkit szeretettel vár a Szemere Pál Általános Iskola és a Péceli Természetbarátok és Állatbarátok Közhasznú Egyesülete!

A rendezvény támogatói:

Pécel Város Önkormányzata, Auchan Maglód, National Geographic Channel, Electro Safe Contact Kft, Nemes Krisztián, PécelInfo, Összefogás 2119 Egyesület, Lapszabászat, Monte Vigo Szabadidő Centrum, Herman Otto Intézet, ELMŰ-ÉMÁSZ

Utolsó frissítés: 2017. szeptember 29. péntek, 08:31

Határtalanul 2017

Ismét Határtalanul… újra határtalan élmény!

A PIOK Szemere Pál Általános Iskola másodízben pályázta és nyerte a Határtalanul program keretében megvalósuló erdélyi tanulmányi kirándulást. Így hát május 29-én 42 hetedikes diák öt tanár kíséretében határtalan jókedvvel és kíváncsisággal vágott neki a tanulmányútnak.

A tanulmányi kirándulás célja idén is Erdély fontosabb történelmi, földrajzi helyszíneinek megismerése, a magyarság szempontjából oly fontos gyökerek, az irodalmi, művészeti és egyéb kulturális emlékek megtekintése volt. Az indulást megelőző hetekben a diákjaink felkészítő irodalom- és történelemórán ismerkedtek Erdély történelmével és kultúrájával, ellátogattak a budapesti Magyarság Házába.

Az ötnapos utazás programja Kolozsvárott kezdődött, ahol megnéztük Mátyás király szülőházát, sétáltunk a főtéren, és egy térkép segítségével, csapatjáték keretében a Házsongárdi temetőben nyugvó híres magyarjaink sírhelyét kerestük fel. Útközben kiselőadások formájában megtudtuk, hogy egy igazi sóhegyen lesz a szállásunk, nevezetesen Parajdon.

Másnap reggeli után utunk a Bucsin-tetőn át a Gyilkos-tóhoz vezetett, amelynek megismertük a monda szerinti keletkezését, majd onnan átsétáltunk a Békás-szoroson. Újra buszra szállva fantasztikus sziklák, zúgó, kristálytiszta vizű patak, hegyoldalon legelésző tehenek, barátságos pásztorkutyák, egyenes derekú fenyőóriások szegélyezték utunkat. Gyönyörű kis, székely kapukkal határolt falusi házacskákat láttunk elsuhanni a busz ablakából. Székelyudvarhelyen Benedek Elek nyomában jártunk, megnéztük a városka főterén lévő szoborparkot híres magyar történelmi alakjainkról. Sejkefürdőn Orbán Balázs, székely író, néprajzi gyűjtő, a székelyföld leírója sírjához 15 székely kapun át jutottunk fel. Hazafelé Korondon álltunk meg, ahol megismerkedhettünk a híres korondi fazekasság rejtelmeivel, mivel Vészi Mihály, az egyik leghíresebb korondi fazekas felesége beinvitált bennünket a „titkos szobákba”- ahogy ő nevezte, és megismertette velünk a fazekas termékek előállításának egyes lépéseit, meggyúrhattuk a nyers agyagot, megfoghattuk az írót, amellyel a mintát rajzolják, megnézhettük az égetőkemencét. Őszinte és megkülönböztetett figyelemmel tanítgatott minket, hiszen tudta Pécelről jöttünk, és mint mi megtudtuk tőle, Pécelen él egyik legkedvesebb munkatársnője,egy 82 éves idős néni, aki 22 esztendőn át ott, náluk, Korondon rajzolta, festette a mintákat.

A harmadik tanulmányúti napunk Parajdon kezdődött: a sóbányába látogattunk. Most a sóbányászatról hallhattunk, láthattunk sok hasznos információt, sőt ha hiszik, ha nem, de mi a sóbányában hintáztunk is! Ugyanis a felső szinten, a hatalmas termekben látogatóközpontot és kalandparkot, játszóteret építettek ki. Ezután ellátogattunk Farkaslakára, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron sírját. Felidéztük irodalomórán tanultakat Ábelről, akinek a rengetegben, a Hargitán kellett egyedül 15 évesen helytállnia. Majd a székelykeresztúri kiadós ebéd után Segesvárra vitt az utunk. A segesvári várat csapatokban, egy térkép segítségével kellett felfedeznünk, a térképen jelölt nevezetes házakról, pl. Drakula gróf szülőházáról, a szarvasos házról, a Petőfi-szoborról fotókat készítettünk, s megszámoltuk a diáklépcső fokait is. Innen Fehéregyházára buszoztunk: a valamikori csatamező széléhez, ahol megkoszorúztuk Petőfi emlékszobrát, megnéztük életútjáról szóló kiállítását, a segesvári csata terepasztalát, és elszavaltuk együtt utolsó versét, a Szörnyű idő című költeményt.

Negyedik napon Csíksomlyóra érve láttuk a kegyhelyre igyekvő zarándokokat, mi is megnéztük a híres, 400 éves Mária-szobrot a templomban, majd elmentünk Miko várához, onnan Nyerges-tetőre, az utolsó szabadságharcos csata helyszínére, ahol több száz fiatal székely legény lelte halálát a helyet védve. Emlékművüknél mi is elhelyeztünk egy koszorút. Tusnádfürdőn, egy borvízkútnál töltöttük fel kulacsainkat, és igencsak jól esett a hűs, enyhén szénsavas ásványvíz, hiszen előttünk állt még a délutáni program: egy igazi krátertó, a Szent Anna-tó megtekintése. Mielőtt megpillanthattuk e csodás tájat, a buszon kiselőadás formájában meghallgattuk a tó legendáját.

Az utolsó napon hazafelé tartva megálltunk Déva váránál, ahol felolvastuk Kőmíves Kelemen történetét, szinte hallottuk a vár falaiból felszálló asszonyi sóhajt. Majd Aradon a magyar himnuszt énekelve megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról.

Búcsúztunk Erdélytől, de tudtuk, a vándor egyszer visszatér! Aki járt már a Hargitán, visszavágyik!

Az út során élményeinkről, emlékeinkről Útinaplót vezettek a diákok, amely rajzokat, személyes élményeket, gondolatokat is tartalmaz. Újonnan megszerzett ismereteiket itthon játékos vetélkedőn kamatoztathatták. Diáktársainknak pedig fényképes úti beszámolót tartottunk. Diák-önkormányzatunk idén Erdély és Európa címmel rendezett projektnapot, melyben az utazáson résztvevő diákok, tudásukkal, mentorként segítették a kisebbek feladatmegoldását.

A kirándulás napjai zsúfoltak voltak, rengeteg célt tűztünk ki minden egyes napra, mégis hihetetlen volt számomra, hogy mindent sikerült megnéznünk, és emellett végig kitartott mindenkiben a lelkesedés- határtalanul! A sok program, az egységes, közös élmény hatalmas közösségformáló erővel is bírt: barátságok születtek, formálódott, erősödött nemzeti identitástudatunk.

Dolhai Zsuzsa

Tovább az albumhoz....

Utolsó frissítés: 2017. június 20. kedd, 08:46

Arany János - 200

Utolsó frissítés: 2017. március 29. szerda, 11:13

Általános iskolai beiratkozás a 2017/2018-as tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:


2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00
2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
óvodai szakvélemény
járási szakértői bizottság szakértői véleménye
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Tájékoztató az erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatásról:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján, az általános iskolákban a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak által folytatott hit –és erkölcstan oktatást is.
A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke erkölcstan oktatásban vagy hit-és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, az iskola a tanuló számára erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.
 
A nyilatkozattétel időpontjai az általános iskolai beiratkozás alkalmával:
2017. április 20-21.
 
A nyilatkozattételek begyűjtését követően az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók adatait, majd az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról az egyházak képviselőivel. Tanév közben az iskola nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján, és az egyházi jogi személy képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit-és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.
 
A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatását:

 

Magyar Katolikus Egyház
képviselője: dr. Kollmann Andrea
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Magyarországi Református Egyház
képviselője: Gulydi-Szabó Éva
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Magyarországi Evangélikus Egyház
képviselője: Baranka György
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Hit Gyülekezete
képviselője: Pánczél Tamásné
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Magyarországi Baptista Egyház – Magyar Pünkösdi Egyház
(közös hit-és erkölcstanoktatás)
képviselőik: Pereiné Petróczi Júlia
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Istvánné Papp Márta
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Hetednapi Adventista Egyház
képviselője: Szilvási András
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház
képviselője: Csörgő Zoltán
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

MAZSIHISZ
képviselője: Csillag Ferenc
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Letölthető dokumentumok:


Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról – (.pdf)
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról – (.pdf)
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról – (.pdf)

 

Utolsó frissítés: 2017. március 21. kedd, 15:22

Szemere Start iskolaelőkészítő foglalkozások

Utolsó frissítés: 2017. február 14. kedd, 22:32

2017 - Március 15-i ünnepély

Március 13-án, hétfőn tartottuk iskolai ünnepélyünket, amelyet 1848 hőseinek emlékére rendeztünk. Idén a műsort – és ebből ezentúl hagyomány lesz a Szemerében – az ötödik évfolyam szolgáltatta. Felkészítő tanáraik: Dobronayné Csepeti Melinda, Hegyes Ágnes és Kincses Gabriella voltak. A hangosítást Vanyek Tibor biztosította. Köszönet gyerekeknek és kollégáknak egyaránt a színvonalas műsorért.

Tovább az albumhoz....

Utolsó frissítés: 2017. március 17. péntek, 11:29

2017 - Népek, nyelvek, nemzetek témahét

Szemere Pál szavai - Tovább az albumhoz....

Március 6-án, hétfőn a Népek, nyelvek, nemzetek témahét nyitányaként megkoszorúztuk iskolánk névadójának, az emléktábláját. A rövid megemlékezés során megtudhattuk, hogy mely szavakat köszönhetjük a nyelvújítás egyik vezéralakjának, a péceli születésű Szemere Pálnak. Szemere szavai közül néhány: ábránd, dalnok, divat, erély, esély, eszmény, irodalom, jellem, kedély, regény, színész, ünnepély. Idei megemlékezésünk alkalmával a 8. C osztálytól az 5. B osztály átvette azt a megtisztelő feladatot, hogy Szemere Pál sírját ápolja, gondozza.

„Egy délelőtt a Föld körül” - Tovább az albumhoz....

A Népek, nyelvek, nemzetek témahét keretében került sor a felső tagozatosok országbemutatójára. Minden osztály az általa választott országot próbálta minél szélesebb körűen bemutatni az aulában rendezett kiállításon. A színes forgatagban láthattunk kínai pandákat, megkóstolhattuk a szárított marhahúst, találkozhattunk gyönyörű görög hölgyekkel, és megismerkedhettünk a magyar „valósággal” is.

Vetélkedők a témahéten - Tovább az albumhoz....

Témahetünk alkalmából számos játékos versenyre, vetélkedőre került sor, amelyek főként Szemere Pállal voltak kapcsolatosak, de rendeztünk Toldi-vetélkedőt is, illetve tréfás angolversenyen is részt vehettek az érdeklődő tanulók.

Toldi vetélkedő - Tovább az albumhoz....

A Népek, nyelvek, nemzetek témahét zárásaként a 6. évfolyamosok Toldi-vetélkedőjére került sor március 8-án. Négy csapat versengett azért, hogy bebizonyítsák, melyikőjük ismeri leginkább ezt a 12 énekből álló remekművet. Volt itt minden: „Ki mondta? Kinek?” játék, „Mit tennék vele?” feladatlap, „ Lehet egy kérdéssel több” játék, Hibás életrajz, Költői eszközök felismerése és „Számok világa a Toldiban” játék. Az izgalmas vetélkedőt végül szoros versenyben az Agárdi Dániel, Bölönyi Alexandra, Herédi Laura, Kovács Vivien, Kovács Zsófia, Tolnai Emma összetételű 6. C osztályos csapat nyerte meg.

 

Utolsó frissítés: 2017. március 27. hétfő, 08:16

2017- Együtt szaval a Szemere

200 éve - 1817. március 2-án - született Nagyszalontán az egyik legkiemelkedőbb magyar költő, Arany János. Ebből az alkalomból együtt szavalta el iskolánk tanulóközössége a Toldi című remekmű Előhangját. Ezt követően egy rendhagyó „irodalomnegyedóra” keretében a 6. c osztály közreműködésével megismerkedhettünk a mű cselekményével is.

Tovább az albumhoz....

 

Utolsó frissítés: 2017. március 17. péntek, 10:56

2017 - Felsős farsang

Megint jó volt Szemerésnek lenni!!!  smiley

Február 26-án fergeteges farsangolás vette kezdetét iskolánk ebédlőjében: az egyéni jelmezesek mellett szinte minden felsős osztály képviseltette magát beöltözéssel és produkcióval! Vad motoros banda (8.b) táncával nyitottunk, majd megmutatták a 8.a-sok Ildikó nénivel öreganyókáknak és apókáknak maszkírozva, hogy " Még élnünk kellett volna", ezután részt vettük egy nyúlvadászaton a 8. c-sekkel! Az 5.b-sek voltak a legcukibb pöttyös kutyusok, akiket valaha láttunk, és a szerepükbe maximálisan beleélve magukat riadtan menekültek a rablók és Szörnyella de Frász elől! Az 5.c is ennivalóan édes volt: igazi kis Gummibär-ként vonultak fel. A 6. b-sek egy menő futballklubba vittek bennünket, ahol a csajok Dóra nénivel, az edzőjükkel lenyomtak egy edzést, míg a pom-pom srácok kiváló koreográfiával biztatták őket! A 6.c-ben pedig lakodalom volt: Imre bácsi férjhez adta egyik lányát, és elégedett örömapaként nézte kis iskolai családját. :) A 7.c -sek az iskolai egerek bosszantására macskáknak öltöztek, a 7.b-sek pedig megmutatták,hogy "Nemcsak a húszéveseké a világ": kreativ jelenetet láthattunk , amint az "öregek" és a "fiatalok" táncpárbajt vívnak egymással! A farsangi felvonulást a 7. a produkciója zárta: ovisok és játékszereik lepték el a színpadteret, ahol az óvónénijük és a dadus néni, civilben Balázs :), féltőn terelgette, tanítgatta őket, Józsi bá',az óvoda gondnoka pedig, ha kellett, megszerelte az elromlott játékokat. Az ovisok megmutatták, hogy tudnak számolni is már egy dal segítségével, valamint megtanítottak egy tavaszváró dalt a cinege madárról a jelenlévő többi "óvodásnak!"  smiley

Tovább az albumhoz....

 

Utolsó frissítés: 2017. március 17. péntek, 11:23

7. oldal / 13

PIOK Általános Iskola és Gimnázium -
általános iskolai intézményegység


OM: 032378

2119 Pécel, Kossuth tér 7.
Phone: +36 28 662 044

Email:
iskola@piok.huEllenőrző mobil alkalmazás


 

 

 

Szemere Alapítvány

Adószám:
18681282-1-13

Számlaszám:
Pécel és Vidéke
Takarékszövetkezet

65100211-15100096

Teszt

Joomla templates by Joomlashine