Home

Tanévnyitó - 2019

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 27. kedd, 09:23

NTP-MŰV-18

NTP-MŰV-18-0065 „A hazai és határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” című pályázat megvalósítása


 

Törteli Helga rajztanár, szakkörvezető:

Iskolánkban évek óta működik a Tehetség kör, amelyen a részt vevő tanulók magas szinten sajátítják el a rajzolás, festés, mintázás és művészettörténeti alapokat. Ennek köszönhetően a gyerekek számos országos, megyei, járási verseny helyezettjei. 

Ebben a tanévben második alkalommal vettünk részt a Nemzeti Tehetség Program pályázatán, ahol támogatást nyertünk a 2018/2019. tanév szakköri tevékenységére, melynek témája: A reneszánsz világa.

A cél egy élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként a gyermekek fejlődnek, átélik az alkotás örömét, egyre nyitottabbá, befogadóvá válnak. Időnként kiléptünk az iskola falai közül:

jártunk Csorba Katalin szobrászművésznél,
a Budai Várban és kétnapos kiránduláson,
Visegrádon, Mátyás király reneszánsz udvara után kutatva.

A programot kiállítással zártuk, ahol a gyerekek munkáin keresztül mindenki megismerhette a Tehetség Kör tevékenységét.

 

Tovább az albumhoz...

Utolsó frissítés: 2019. július 10. szerda, 11:17

Nyári ügyelet - 2019

Utolsó frissítés: 2019. június 25. kedd, 12:45

Taneszkölista - 2019/2020

Utolsó frissítés: 2019. június 25. kedd, 12:42

Határtalanul - 2019

A negyedik határtalan élmény!


A PIOK Szemere Pál Általános Iskola negyedik alkalommal nyert a Határtalanul pályázaton, így újból megvalósulhatott egy erdélyi tanulmányi kirándulás. Május 27-én 42 hetedikes diák öt tanár kíséretében hatalmas jókedvvel és kíváncsisággal vágott neki a tanulmányútnak.
A kirándulás célja Erdély fontosabb történelmi, földrajzi helyszíneinek megismerése, az irodalmi, művészeti és egyéb kulturális emlékek megtekintése volt. Az indulást megelőző hetekben a tanulók felkészítő órákon megismerkedtek Erdély történelmével és kultúrájával.

Az ötnapos utazás programja Kolozsváron kezdődött, ahol megnéztük Mátyás király szülőházát és szobrát, sétáltunk a főtéren. A felújítás alatt álló Szent Mihály templomot, sajnos csak kívülről csodálhattuk meg. Útközben a buszon a diákok kiselőadásokat tartottak a különböző látnivalókról.
A szállásunk, a sóvidék központjában, Parajdon volt, innen jártuk be Székelyföld csodálatos tájait.
Voltunk a Gyilkos-tónál majd rövid utazás után átsétáltunk a Békás-szoroson.
Székelyudvarhelyen Benedek Elek nyomában jártunk, megnéztük a város főterén lévő szoborparkot híres magyar történelmi nagyjainkról. Szejkefürdőn Orbán Balázs, a legnagyobb székely sírjához 15 székely kapun át jutottunk fel.

Hazafelé Korondon álltunk meg, ahol megismerkedhettünk a híres korondi fazekasság remekműveivel.
A harmadik napon Csíksomlyóra érve megmásztuk a csíksomlyói búcsú helyszínére vezető kálvária dombot, majd borvizet kóstoltunk. Ezután megnéztük a 400 éves Mária-kegyszobrot a templomban.
Ebéd után utunk tovább vezetett az 1000 éves határhoz Gyimesbükkre.
A negyedik napunk Parajdon kezdődött: a sóbányába látogattunk.
Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját. Felidéztük az irodalomórán tanultakat az Ábel trilógiáról, majd Fehéregyházára utaztunk, a valamikori csatamező helyére, ahol megkoszorúztuk Petőfi emlékszobrát, megnéztük az életútjáról szóló kiállítást, a segesvári csata terepasztalát, és elszavaltuk együtt utolsó versét, a Szörnyű idő című költeményt.  Innen Segesvárra vitt az utunk. A segesvári várat csapatokban, egy térkép segítségével kellett felfedeznünk, fotókat készítettünk, s megszámoltuk a diáklépcső fokait. Az utolsó napon hazafelé tartva egy telekabinnal „felrepültünk” Déva várába, ahol felolvastuk Kőmíves Kelemen történetét. Az út során élményeinkről, emlékeinkről Útinaplót vezettünk, amelybe rajzok, személyes élményeink, gondolataink is bekerültek. Újonnan megszerzett ismereteinket itthon játékos vetélkedőn kamatoztathattuk, diáktársainknak pedig fényképes úti beszámolót tartottunk.
A sok program, a számos közös élmény hatalmas közösségformáló erővel is bírt: barátságok születtek, formálódott, erősödött nemzeti tudatunk.

Tovább az albumhoz....

 

Utolsó frissítés: 2019. június 18. kedd, 08:57

Családi nap - 2019

Sok dolgos kéz gyűlt ma össze a családi napon iskolánkban. Megszépültek a kertek, 10 köbméter homok került a játszótérre, hinták alá és a homokozóba.2 bobcat segített a földmunkákban, tereprendezésben. A szivárvány színeiben pompázik a játszótér melletti kerítés. Kifestésre került az aulában és a folyosókon nagyon sok fal. Az alsós folyosón gyönyörű üvegfólia díszíti a faliszekrényeket. Alapos takarítás volt a nagy tornateremben, eltűntek a rozsdás csavarok és korhadt fadarabok a füves pálya melletti lelátóról. Munka közben ettünk finom zsíros kenyeret, ebédre pedig húsos paprikás krumpli mellett pihentek meg a fáradt munkások. Igazi csapatként dolgozott ma együtt szülő, tanár és gyerek. Ma különösen jó volt szemerésnek lenni! Köszönet a szülőknek a sok virágért, virágföldért és festékért!

Köszönet mindenkinek, akinek a keze nyomán szebbé vált iskolánk!

 

Tovább az albumhoz....... Fotó: Rudas Kati

Tovább az albumhoz....... Fotó: Vanyek Máté

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019. április 06. szombat, 20:55

Általános iskolai beiratkozás a 2019/2020-as tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00

2019. április 12. (péntek) 8:00-18:00

 

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára.

 

Az e-Ügyintézés felületen regisztrációt követően a gyermek törvényes képviselője el tudja indítani a beiratkozási folyamatot. Ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait, emellett a rendszerből letölthetők és aláírás után feltölthetők a nyilatkozatok.

Az e-ügyintézés tájékoztató. 

Bővebb felvilágosítást az e-Kréta Tudásbázisában. 

 

Az elektronikus ügyintézéstől függetlenül, a gyermek törvényes képviselőjének a beiratkozáson meg kell jelennie, és az eredeti nyilatkozatokat be kell mutatnia!

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány

 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

  • óvodai szakvélemény

  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye

  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 • nyilatkozat a törvényes képviseletről – Letöltés

 • nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről – Letöltés

 • nyilatkozat etika / hit- és erkölcstan oktatás választásáról - Letöltés

 

Amennyiben a tanköteles korú gyermek marad még egy évet óvodában, be kell mutatni a további óvodai nevelést meghatározó óvodai vagy szakértői igazolást.

A beiskolázási körzetbe tartozó leendő első évfolyamos tanuló másik köznevelési intézménybe történő beíratása esetén, a másik iskola által kiállított befogadó nyilatkozatot le kell adni.

 

Tájékoztató az etika / hit-és erkölcstan oktatásról

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján, az általános iskolákban a kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak által tartott hit –és erkölcstan oktatást is.
A beiratkozáson a szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy gyermeke etika oktatásban vagy hit-és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.

A nyilatkozattételek begyűjtését követően az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók adatait. Tanév közben az iskola nem változtathatja meg a hit-és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

 

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatását:

 

Magyar Katolikus Egyház
képviselője: dr. Kollmann Andrea -  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztató az alábbi linken található: https://hitoktatas.webnode.hu/

 

Magyarországi Református Egyház
képviselője: Cs. Nagy János -  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tájékoztató letöltése.

 

Magyarországi Evangélikus Egyház
képviselője: Baranka György - 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tájékoztató letöltése.

 

Hit Gyülekezete
képviselője: Pánczél Tamásné -  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Magyarországi Baptista Egyház – Magyar Pünkösdi Egyház
(közös hit-és erkölcstanoktatás)

Istvánné Papp Márta - Dobai Debóra -  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Hetednapi Adventista Egyház
képviselője: Nagyné Szilvási Zsuzsanna - 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

képviselője: Csörgő Zoltán -  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tájékoztató letöltése.

 

MAZSIHISZ

képviselője: Csillag Ferenc -  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tájékoztató letöltése. 

Utolsó frissítés: 2019. március 28. csütörtök, 18:34

FELVÉTELI KÖRZET - 2019

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE
A 2019/2020. TANÉVBEN
PÉCEL

Utolsó frissítés: 2019. március 03. vasárnap, 17:16

„Lengyel, magyar két jó barát… ”

Iskolánk részt vett a Waclaw Felczak Alapitvány Pályázatán, választott témánk: a magyar-lengyel kultúra és közös történelem megismerése és népszerűsítése a magyar és lengyel fiatalok bevonásával és szakmai kapcsolat létrehozása a pedagógusok között.

Partneriskolánk: a Zielona Gora-i ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH, mellyel együttműködési megállapodást kötöttünk.
 

A nyelvi kommunikáció lengyel anyanyelvi tolmács segítségével, illetve a mindkét iskolában tanult német és angol nyelveken történt.
 

A pályázatnak megfelelően a PIOK Általános Iskola és Gimnázium tanulói, pedagógusai 2018. december 7-10. között látogatást tett a lengyel partneriskolánál.
 

A találkozás első pillanatától szívünkbe zártuk vendéglátóinkat kedvességük, vendégszeretetük miatt. Mindkét iskola bemutatkozott vetítéssel, plakáttal, képekkel. A diákok kis csoportokban beszélgettek, ismerkedtek.                                                                                                                                                             A következő napok a város megismerésével, a lengyel-magyar kultúra közös vonásainak feltárásával, a diákok és tanárok kapcsolatépítésével teltek. Jártunk a Planetáriumban egy látványos 3D-s evolúciós előadáson. Ismereteinket bővítettük a Johannes Kepler tudományos központban, ahol a diákok együtt próbálták ki az eszközöket, mini tudományos kísérleteket folytattak, közben figyeltek, tanultak és sokat nevettek. Meglátogattuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot ahol részt vettünk egy karácsonyi mézeskalácssütő- és díszítő foglalkozáson. Megtekintettünk egy szőlőműveléshez és borászathoz kapcsolódó kiállítást, jártunk a Pálmaházban, a gyerekek közösen járták be növénykertet és állatbemutatókat egyre bátrabban kommunikálva német és angol nyelven. Tartalmas és élményekben gazdag napok után indultunk haza.
 

A következő két hónap során kapcsolatot tartottunk levelezés és telefon útján. Izgatottan vártuk, hogy lengyel vendégeink megérkezzenek Magyarországra.
 

2019. február 7-én befutott a vonatuk a Keleti-pályaudvarra, ahol tárt karokkal vártuk kedves lengyel barátainkat. Bemutattuk iskolánkat és vendégeink német és angol bemutató órákon vettek részt. Péceli városnéző sétára indultunk, megnéztük a péceli Ráday kastélyt, ami két lengyel vonatkozású történelmi eseményhez is kapcsolódott a múltban.
 

A következő napokban Budapest és környéke nevezetességeit valamint lengyel-magyar közös kulturális és történelmi szálait fedeztük fel. Jártunk a Parlamentben, megnéztük a Szent Koronát, voltunk a Budai Várban, ahol a Mátyás-templom látogatása mély nyomot hagyott lengyel vendégeinkben. Felkerestük a Szépművészeti Múzeum nemrég felújított Román csarnokát és egyiptomi kiállítását, ahol láthattuk a  magyar-lengyel expedíción feltárt régészeti leleteket. Városnéző sétánk egyik csúcspontja volt a Hősök tere megtekintése, ahol iskolánk igazgatója gazdag történelmi áttekintését hallgathattuk meg. Lengyel vendégeink nagy örömmel fedezték fel közös királyunk, Nagy Lajos szobrát. Kirándultunk Szentendrére, gazdag történelmével a helyszínen ismerkedtünk meg. Elidőztünk a Duna partján, amely országokat és népeket köt össze. Beszéltünk a víz szerepéről, fontosságáról, felhasználásáról. Részt vettünk a Liszt Ferenc Repülőtéren egy 3 órás programon. Szombat este kedves vendégeink megérkeztek iskolánk hagyományos báljára, aminek témája a Hippi korszak volt. A rendezvényen részt vett Eich László tankerületi igazgató, aki elmondta, hogy nagyon örül ennek a Waclaw Felczak Alapítvány támogatásával megvalósuló projektnek és kíváncsi a tapasztalatokra.
 

Vasárnap délelőtt ihletett perceket élhettünk át: részt vettünk a kőbányai Lengyel templom délelőtti miséjén. Végül eljöttek a búcsúzás pillanatai, ahol mindkét iskolaigazgató méltatta a programot, annak tapasztalatait, hatásait.                  Úgy látjuk, előzetesen megfogalmazott céljaink maximálisan megvalósultak: a lengyel és magyar kulturális és történelmi ismereteken keresztül a két ország iskolája, diákjai, pedagógusai közel kerülhettek egymáshoz. Az ismeretbővítésen kívül szakmai szálak alakultak ki a tanárok és az iskolavezetők között. A diákok megértették, mennyire fontos a nyelvtanulás, a nyelvi kompetenciák elsajátítása.  Mind a diákság, mind a résztvevő gyerekek szülei körében pozitív volt a fogadtatása a projektnek: szeretnék, ha folytatódna, mert hasznosnak és a gyerekekre nézve fejlesztő hatásúnak tartották.

 

Tovább az albumhoz....

 

Utolsó frissítés: 2019. március 17. vasárnap, 11:16

HIRDETMÉNY - 2019 - beiratkozás

HIRDETMÉNY


az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései
alapján a Gödöllői Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:


2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 között

 

Tovább...

Utolsó frissítés: 2019. március 04. hétfő, 14:05

4. oldal / 10

PIOK Általános Iskola és Gimnázium -
általános iskolai intézményegység


OM: 032378

2119 Pécel, Kossuth tér 7.
Phone: +36 28 662 044

Email:
iskola@piok.huEllenőrző mobil alkalmazás


 

 

 

Szemere Alapítvány

Adószám:
18681282-1-13

Számlaszám:
Pécel és Vidéke
Takarékszövetkezet

65100211-15100096

Teszt

Joomla templates by Joomlashine